ธนาคารขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ e-Banking ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการผ่านแอป KKP MOBILE เพื่อการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานของลูกค้าในปัจจุบัน ธนาคารขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม KKP Contact Center 02 165 5555
KKP e-banking service will be suspended for maintenance from 26 Oct 2023. You can access the KKP e-Banking service through the KKP MOBILE Application with more service coverage and extensive experience. We apologize for any inconvenience.
For more information, please contact KKP Contact Center 02 165 5555.