ข้อมูลข่าวสาร

เนื่องจากการควบรวมระหว่างธนาคารทหารไทยธนชาต (011) และธนาคารธนชาต (065) ส่งผลให้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบของธนาคาร

โดยท่านสามารถทำรายการโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางที่เป็นบัญชีของธนาคารทหารไทยธนชาตได้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. และโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารธนชาตได้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.

หากเป็นรายการที่มียอดเงินมากกว่า 2 ล้านบาทจะต้องทำรายการและอนุมัติรายการภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

ทั้งนี้ ท่านจะสามารถทำรายการโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางที่เป็นบัญชีของธนาคารทหารไทยธนชาตได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KKP Biz Contact Center 02 165 5599 วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 18.00 น.